AKADEMIK

Data Dosen DPK

NO NAMA / NIP / NIK PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN JABATAN KEAHLIAN 1. Drs. Nazar Almasri, M.Ag 19540825 198203 1 003 S2 IAIN Susqa Pekanbaru Th. 2003 Pembina (IV/a)(DPK) Lektor Kepala Perbandingan Agama 2. Sukiyat, M.Ag 119701010 200604 1 001 S2 IAIN Susqa Th. 2002 Penata Tk.I (III/d)(DPK) Lektor Ulumul Hadis 3. …

Read More »

Data Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau November 2016

NO NAMA / NIP / NIK PENDIDIKAN PANGKAT/GOLONGAN JABATAN KEAHLIAN CV 1. Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA 19530410 198103 1 001 S3 Univ. Malaya Kuala lumpur Th. 2001 Pembina Utama Madya (IV/d) Guru Besar Perbandingan Agama PDF 2. Prof. Dr. Afrizal. M, MA 19591015 198903 1 001 S3 IAIN …

Read More »