Data Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau November 2016

Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau mengikut Statuta UIN Suska Riau, terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap. Hingga Tahun 2020, fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau telah memiliki 49 orang   dosen, terdiri 44 orang dosen PNS dan 5 orang dosen tetap non PNS. Berikut Tabel Dosen dan Pegawai Fakultas Ushuluddin:

  1. Dosen Tetap PNS
No Nama/NIP Pendidikan Terakhir Pangkat/Gol/Jabatan Bidang Keahlian CV
1 Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi,MA

19530410 198103 1 001

Sarik Lawas, Payakumbuh,

10-4-1953

S3 Univ. Malaya Kuala Lumpur

Th. 2001

Pembina Utama Madya (IV/d)

Guru Besar

Perbandingan Agama PDF
2 Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

19591015 198903 1 001

Payakumbuh, 15-10-1959

S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Th. 1998

Pembina Utama Madya (IV/d)

Guru Besar

Filsafat  Islam PDF
3 Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag

19600515 199102 1 001

Kp. Tengah, 15-05-1960

S3 IAIN Suka Yogyakarta

Th.2003

Pembina Utama Madya (IV/d)

Guru Besar

Ulumul Hadits PDF
4 Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh M.Ag

19580710 198512 1 002

Inhil, 10-7-1958

S3 IAIN Syahid Th. 1999

 

 

Pembina Utama Madya (IV/d)

Guru Besar

Ilmu Tasauf PDF
5 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

19611230198903 1 002

Pulau Bayur, 30 Desember 1961

S3 IAIN Syahid Th. 1999 Pembina Utama  Madya (IV/d)

Guru Besar

Direktur Pascasarjana

6 Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M.Ag

19580323 198703 1 003

Simangambat, Tap-Sel

23-3-1958

S3 Universiti Malaya

Kuala Lumpur

Th. 2011

Pembina Utama  Madya (IV/d)

Guru Besar

Sejarah Kebudayaan Islam PDF
7 Dr. Abu Bakar, M.Pd 

19580803 199402 1 001

Selat Panjang, 3-8-1958

S3 IAIN Imam Bonjol Padang

Th. 2016

Pembina Utama  Muda (IV/c)

Lektor Kepala

Perbandingan Agama PDF
8 Dr. Wilaela, M.Ag

19680802 199803 2 001

Alas Sumbawa, 2-8-1968

S3 UNPAD Bandung

Th. 2012

 

Pembina Utama  Muda (IV/c)

Lektor Kepala

SPI PDF
9 Dr. Hasbullah, S.Ag., M.Si

19721218 199803 1 005

Bukit Batu, 18-12-1972

S3 Univ. Malaya Kuala Lumpur

Th. 2013

Pembina Utama Muda (IV/c) Lektor Kepala

Kepala LPM

Antropologi PDF
10 Dr. Alpizar, M.Si

19640625 199203 1 004

Terantang, 25-6-1964

S3 IAIN Imam Bonjol Padang

Th. 2016

Pembina Tk.I (IV/b)

Lektor Kepala

Sejarah Agama PDF
11 Dr. H. Abd. Wahid, M.Us

19580109 199303 1 001

Pambang Bengkalis, 09-01-1958

S3 Univ. Malaya Tahun 2006

 

Pembina Tk.I (IV/b)

Lektor Kepala

Tafsir
12 Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA

19591009 198803 1 004

Tembilahan Riau, 9-10-1959

S3 IAIN Syahid Jakarta

Th. 1997

 

Pembina Tk.I (IV/b)

Lektor Kepala

SPPI PDF
13 Dr. H. Kasmuri, MA

19621231 199801 1 001

S3 Univ. Malaya

Tahun 2006

Pembina Tk. I (IV/b)

Lektor Kepala

14 Dr. H. Jamaluddin, M.Us

19670423 199303 1 004

LubukTerantang, 23-4-1967

S3. UM Kuala Lumpur Malaysia

Th. 2009

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Dekan

Metode Studi Islam
15 Dr. H. Ali Akbar, MIS   

19641217 199103 1 001

Air Tiris, 17-12-1964

S3 UIN Imam Bonjol Padang

Th. 2019

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

 

Ulumul Qur’an
16 Dr. H. Khairunnas Jamal, MA.

19731105 200003 1 003

Pekanbaru, 5-11-1973

S3 UKM Malaysia

Th. 2014

 

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Kaprodi S3 Hukum Keluarga

17 Dr. H. Zailani, M.Ag

19720427 199803 1 002

Kampar, 27-4-1972

S3 UIN Suska Riau

Th. 2016

 

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Kaprodi S2 Hukum Keluarga

Hadits
18 Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS

19800108 200310 1 001

Pekanbaru, 08-01-1980

S3 UKM Malaysia

Th. 2013

 

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Wakil Dekan II

Tafsir
19 Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

19700617 200701 1 033

Kab. Rohul, 17-6-1970

S3 UIN Suska Riau Th. 2015

 

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Wakil Dekan III

Perkembangan Modern Pemikiran Hadis PDF
20 Dr. Rina Rehayati, M.Ag

19690429 200501 2 005

Jakarta, 29-04-1969

S3 UIN Suka Yogyakarta

Th. 2016

Pembina (IV/a)  Lektor Kepala

Wakil Dekan I

Filsafat Barat
21 Dr. Khotimah, M.Ag

19740816 200501 2 002

Pulau Kecil, 16-08-1974

S3 UIN Suska Riau Th. 2019

 

Pembina (IV/a) Lektor Kepala

Sekretaris Prodi SAA

Agama-agama Dunia PDF
22 Dr. H.Agustiar, M.Ag

19710805 199803 1 004

Kampar, 5-8-1971

S3 Univ. Maroko

Th. 2013

 

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Kaprodi S2 Pendidikan Islam

23 Drs. Saifullah, M.Us

19660402 199203 1 002

Jambi,2-4-1966

S2 Univ. Malaya

Kuala Lumpur

Th. 2002

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

 

Filsafat Aliran
24 H. Abd. Ghofur, M.Ag              

19700613 199703 1 002

Bengkalis, 13-6-1970

S2 IAIN Susqa Pekanbaru

Th. 2000

Pembina (IV/a)

Lektor Kepala

Ketua Prodi SAA

SIAT PDF
25 Dr. Salmaini Yeli, MA

19690601 199203 2 001

Pekanbaru, 1-6-1969

S3 UIN Suka Yogyakarta

Th. 2005

Penata Tk.I (III/d)

Lektor Kepala

 

26 Dr. H. Saidul Amin, MA

19700326 200501 1 001

Pematang Siantar,26-3-1970

S3 UM Kuala Lumpur

Th. 2013

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

 

Filsafat Barat
27 Dr. Adynata, M.Ag

19770512 200604 1 006

Pulau Jambu, 12-5-1977

S3 UIN Suska Riau

Tahun 2018

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Ketua prodi Ilmu Hadis

Filsafat Barat
28 Drs. H. Iskandar Arnel,MA, Ph.D

19691130 199403 1 003

Duri, 30-11-1969

S3 UIAM Kuala Lumpur

Th. 2014

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

 

Tasawuf
29 Dr.  Irwandra, MA

19740909 200003 1 003

Pekanbaru, 9-9-1974

S3 UGM Yogyakarta

Th. 2019

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

 

Filsafat Akhlak PDF
30 Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc, MA

19791217 201101 1 006

Gema, 17-12-1979

S3 El-Nelain Sudan

Th. 2011

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

 

31 Dr. Sukiyat, M.Ag

119701010 200604 1 001

Pekanbaru, 10-10-1970

S3 UIN Suska Riau Pekanbaru

Th. 2019

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Ketua Prodi AFI

32 Muhammad Yasir, S. Th., I., MA

19780106 200901 1 006

Bangkinang, 06/01/1978

S2 UIN Suska Riau

Th. 2006

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Ketua KPM

Ulumul Qur’an PDF
33 Usman, M.Ag

19700126 199603 1 002

Bantar, 26-1-1970

S2 IAIN Susqa Pekanbaru

Th. 2003

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Bahasa Arab
34 Khairiah, M.Ag

19730116 200501 2 004

Sungai Alam, 16-1-1973

S2 IAIN Susqa Pekanbaru

Th. 2002

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Sekretaris Prodi AFI

 

Agama-agama Dunia
35 Jani Arni, S. Th. I., M.Ag

19820117 200912 2 006

Batu Taba, Kab.Tanah Datar, 17-01-1982

S2 IAIN Imam Bonjol Padang

Th. 2006

 

Penata Tk.I (III/d)

Lektor

Metodologi Penelitian
35 Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag

19670113 200604 1 002

 

S3 UIN Suska Riau Pekanbaru

Th. 2016

Penata (III/c)

Lektor

 

Takhrij Hadis
36 Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag

19710422 200701 1 019

Pekanbaru, 22-4-1971

S3 UKM Malaysia

Th. 2011

 

Penata (III/c)

Lektor

 

Ilmu Balaghah
37 Dr. Laila Sari Mansyur, S. Th. I., MA

19790227 200912 2 001

Pekanbaru, 27-02-1979

S2 UIN Syahid Jakarta

Th. 2005

 

Penata (III/c)

Lektor

 

Studi Hadis
38 Drs. Saleh Nur, MA

19580701 198603 1 002

Lahang Baru, 1-7-1958

S2 UIN Suska Riau Pekanbaru

Th. 2005

Penata (III/c)

Lektor

 

Filsafat Islam
39 Suja’i Sarifandi, M.Ag

19700503 199703 1 002

Belerante, 3-5-1970

S2 IAIN Susqa Pekanbaru

Th. 2004

Penata (III/c)

Lektor

Kalab ILHA

Ulumul Hadits
40 Agus Firdaus Candra, Lc., MA

19850829 201503 1 002

S2 Pascasarjana IAIN Imam Bonjol

Tahun 2011

Penata (III/c)

Lektor

Ketua Prodi IAT

41 Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum

19890420 201801 1 000

Bangkinang, 20-04-1989

S2 UIN Sunan Kalijaga

Tahun 2016

 

Penata (III/c) Lektor

Sekretaris Prodi IAT

42 Syahrul Rahman, MA

19881220202203 1 001

S2 IAIN Imam Bonjol

Padang

Tahun

CPNS
  1. Dosen Tetap Non PNS
No Nama/NIK Pendidikan Terakhir Pangkat/Gol/Jabatan
1 Dr. H. DasmanYahyaMa’ali, Lc, MA

130109009

Muara Jalai, 11-01-1971

S3 Univ. Islam Madinah

Th. 2008

 

Penata (III/c)

Lektor

 

2 H. Fikri Mahmud, Lc. MA

130109001

Muara Jalai, 01-01-1968

S2 University of Malaya

Kuala Lumpur

Th. 2007

Penata (III/c)

Lektor

 

3 Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D

130317088

Parit, 2-05-1989

S3 IIUM Malaysia,

Th. 2021

 

 

Penata Muda

Tk. I (III/b) Asisten Ahli

Kalab Prodi AFI

 

4 Edi Hermanto, S. Th. I., M.Pd. I

130317043

Kampar, 18-07-1986

S2 UIN Suska Riau

 

 

Penata Muda

Tk. I (III/b) Asisten Ahli

Kalab Prodi SAA

5 Dr. Fatmah Taufik Hidayat, Lc., MA

130 321 005

S3 Universiti Kebangsaan Malaysia Asisten Ahli

Tk.I (III/b)

About Admin

Administrator

Check Also

SOSIALISASI PO BKD, FAKULTAS USHULUDDIN UNDANG KEPALA LPM UIN SUSKA RIAU

Awal memasuki semester baru, Dosen akan disibukkan mengisi Beban Kinerja Dosen (BKD). Banyak hal penting …