SK BAD Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Ushuluddin

compressed-SK BAD Dosen Tetap Genap 2020-2021 FU-compressed_reduce

SK BAD LB Genap 2020-2021

About Ushuluddin

Check Also

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN JADI PENGUJI BASIC KEISLAMAN MA’HAD AL-JAMIÁH

Mahasiswa baru TA. 2021/2022 akan melaksanakan ujian Basic Keislaman di Ma’had Al-Jamiáh UIN Suska Riau. …